Zvaz potapacov Slovenska

V Y S L E D K Y

Majstrovstva Slovenska

v plavani s plutvami


16 Kategoria: 100 RP zeny A Kosice 30.05.2014
Por. Meno RN Klub T100 T200 T400 T800 cas RR CMAS
1 CHRISTOVOVA Zuzan 92 DELFIN 43.34 50 2 VANEKOVA Anna 95 OCEAN 51.38 46 3 JANIGOVA Katarina 93 CARETA 1,02.93 42 ZUSTAKOVA Michael 96 TRITON nenastupil na start

MATES Timing & Management www.mates.sk