Zvaz potapacov Slovenska

V Y S L E D K Y

Majstrovstva Slovenska

v plavani s plutvami


24 Kategoria: 50 PP zeny A Kosice 01.06.2014
Por. Meno RN Klub T100 T200 T400 T800 cas RR CMAS
1 CHRISTOVOVA Zuzan 92 DELFIN 19.43 50 2 LAZAROVA Martina 92 ZRALOK 22.38 46 3 VANEKOVA Anna 95 OCEAN 23.64 42 4 ZUSTAKOVA Michael 96 TRITON 24.79 39 5 FEKIACOVA Elena 89 CARETA 26.83 36 6 JANIGOVA Katarina 93 CARETA 28.54 33

MATES Timing & Management www.mates.sk