Klub sportovych potapacov NEPTUN

V Y S L E D K Y

42. rocnik memorialu Petra Ladica

a Vianocny trojboj v PP a BF a chytanie kaprov


9 Kategoria: 50 BF muzi A Bratislava 13.12.2014
Por. Meno RN Klub T100 T200 T400 T800 cas RR CMAS
1 IDESIC Michal 91 OCEAN 20.92 50

MATES Timing & Management www.mates.sk